El trastorn narcisista de la personalitat dins les relacions de parella

trastorn narcisista dins les relacions de parella

El trastorn narcisista de la personalitat (TNP) és un patró de conducta desadaptatiu que es caracteritza principalment per la presència de sentiments de superioritat i grandiositat, acompanyats de la necessitat excessiva d’admiració i significativa manca d’empatia cap als altres. Quan una persona amb aquest patró de conducta i personalitat s’implica dins una relació de parella, afectarà indubtablement la dinàmica d’aquesta.

Com es comporta una persona narcisista dins les relacions de parella?

En general, podem identificar cinc trets que pot manifestar una persona amb aquest diagnòstic dins de la seva relació de parella i fins i tot transcendir a qualsevol tipus d’interacció social:

  • Necessitat d’admiració: es tracta de persones que anhelen l’admiració constant i necessiten la validació de la seva parella. De fet, esperen que la seva parella els elogiï constantment i destaqui els seus assoliments.
  • Manca d’empatia: l’empatia és un ingredient essencial dins una relació saludable, però les persones amb aquest trastorn solen mancar d’ella. Per tant, mostren dificultats i fins i tot incapacitat per a comprendre les emocions i necessitats de la seva parella. En efecte, es prioritzen a elles mateixes per sobre de qualsevol.
  • Manipulació: podrien optar per la manipulació com a via principal per tal d’obtenir el que volen en la relació a qualsevol cost. El xantatge emocional sol ser utilitzat per mantenir l’abús de poder.
  • Competitivitat: solen mostrar necessitat de destacar i exercir un paper protagonista. Gaudeixen sent sovint el centre d’atenció i no ho toleren bé si això no succeeix. Això pot derivar en competitivitat dins de la relació i en conseqüència, en el desgast i esgotament de l’altre membre de la parella.
  • Idealització i devaluació: les persones narcisistes tenen tendència a idealitzar a la seva parella a l’inici de la relació. No obstant això, si la seva parella no compleix amb les seves expectatives, solen devaluar-la ràpidament.

Què cerca una persona narcisista en la seva parella?

La prioritat d’una persona amb trastorn narcisista de la personalitat és complaure les seves pròpies necessitats i desitjos en la relació, fins i tot encara que sigui a costa del benestar de la seva parella.

Seguint amb l’apartat anterior, les persones narcisistes es troben en recerca d’una parella que satisfaci la seva necessitat d’admiració i protagonisme a més de reforçar el seu sentit (o complex) de superioritat. En efecte, pot ser plaent per a ells el fet de fer sentir inferior a la seva parella alhora que enalteixen els seus propis atributs per sobre del/la seu/va company/a de vida.

Un altre dels seus criteris en la selecció de parella es basa en els seus interessos materials i/o econòmics més enllà d’una intenció romàntica o emocional. En altres paraules, podrien seleccionar a algú com a parella pel fet de que els proporcioni aquest tipus de beneficis.

Així mateix, solen caracteritzar-se per no reconèixer els seus errors sinó per criticar i magnificar els defectes dels altres, a més de tractar d’imposar les seves normes i interessos encara que passin per sobre dels drets de la seva parella.

Com detectar si la teva parella és narcisista?

Pot ser un gran desafiament identificar a una persona amb trastorn narcisista de la personalitat a l’inici de la relació de parella ja que solen mostrar gran carisma i encant. No obstant això, segons el comentat sobre els comportaments narcisistes dins les relacions de parella, podem definir alguns senyals d’alerta:

  • La falta d’empatia i de responsabilitat afectiva: l’escassa mostra d’empatia, comprensió i incapacitat per a posar-se al lloc de la seva parella, podria ser un indicador determinant. Si no existeix empatia, no pot donar-se la responsabilitat afectiva; és a dir, la persona narcisista no reconeixerà que els seus actes afecten i comprometen directament les emocions de la seva parella.
  • La necessitat constant d’admiració i la conducta de manipulació: és natural esperar validació per part de la nostra parella. No obstant això, estem davant una situació d’alerta si la teva parella cerca constantment elogis i validació tot i que sigui a costa de les teves necessitats i exerceix conductes de manipulació si no es compleixen les expectatives o com a estratègia per a exercir control sobre tu. L’abús narcisista passa en moltes ocasions desapercebut perquè sol ser de caràcter emocional a través, per exemple, de la devaluació i el menyspreu encoberts.
  • El caràcter egocèntric: en cas que la teva parella es posicioni com a protagonista, mostrant poc o nul interès per les teves preocupacions, podria ser un indicador de la presència de narcisisme dins la parella.
  • Els sobtats canvis d’actitud: fa referència al fet de passar d’idealitzar a la seva parella a devaluar-la ràpidament i sense cap motiu.

En aquest punt, podem destacar la presència de “love bombing” (bombardeig d’amor) com a estratègia de seducció i manipulació. En la fase d’idealització, es donen exacerbades mostres d’amor; d’elogis, d’atenció i fins i tot excés de regals al principi de la relació amb la finalitat de controlar a l’altra persona i generar una relació de dependència.

Al poc temps, la persona amb trastorn narcisista comença a mostrar-se diferent i a devaluar a la seva parella. Ja no es mostra com la persona encantadora i excessivament atenta que vam conèixer a l’inici sinó com algú hostil que no dubta a criticar obertament i castigar la seva parella si no compleix amb el que espera d’ella. Per tant, els regals i les mostres d’amor passen d’intensos a inexistents. Atès que en aquesta fase ja se sol haver desenvolupat un elevat grau de dependència emocional, resulta molt difícil trencar la relació perquè la parella té l’esperança de recuperar l’amor inicial de la persona narcisista i fins i tot es culpabilitza per haver-lo “perdut”, podent arribar a normalitzar el fet de ser menyspreat/da i maltractat/da.

Per a comprendre-ho millor i aprofundir en aquest tema, pot ser-te d’utilitat llegir altres apartats del nostre blog sobre altres trastorns de personalitat, llum de gas i dependència emocional.

Com tractar el trastorn narcisista en la parella?

És complex determinar com tractar el trastorn narcisista de la personalitat dins una relació de parella ja que existeix una línia molt difusa en termes de consciència (tant dels seus actes com del seu patró de comportament i personalitat nociu per als altres) . En efecte, si algú no té consciència del que fa i com afecta a les persones amb les quals interactua, resulta difícil que es faci responsable d’això i modifiqui la seva manera de relacionar-se.

Tanmateix, es creu que la persona narcisista sí que posseeix aquest tipus de consciència encara que es nega a acceptar-ho perquè això contrastaria amb el seu patró de grandiositat.

En qualsevol cas, amb esforç, paciència i comprensió sí que és possible millorar la dinàmica de la relació amb la persona narcisista. A continuació es presenten algunes pautes per tal  d´abordar el narcisisme en la parella:

Buscar informació i fomentar la comprensió:

Informar-se sobre la personalitat narcisista en la parella és el pas inicial per abordar-ho. Una vegada es coneixen i es comprenen els patrons de conducta i pensament narcisista, és més senzill lluitar amb ells de manera efectiva.

Promoure la comunicació oberta i l’empatia:

Treballar la comunicació honesta i oberta a més de l’empatia és essencial per a qualsevol relació, però es converteix en indispensable si un dels membres de la parella té personalitat narcisista. Per això, es recomana donar ànims a la persona narcisista per tal d’exposar els seus sentiments i els seus pensaments amb la finalitat de reduir l’hostilitat i el possible enfrontament. No obstant això, la parella ha de sentir-se també amb confiança per expressar les seves necessitats i desitjos sense por de possibles càstigs per part de la persona narcisista.

Establir límits

És necessari definir els teus límits; el que pots acceptar i allò que no estàs disposat/da a tolerar (per exemple, conductes de manipulació). Una vegada definits els teus propis límits, és necessari comunicar-los a la parella amb respecte i empatia, tot i que ella no tingui la possibilitat de fer el mateix. Això podria prevenir la manipulació i l’abús narcisista dins la parella.

Prioritzar l’autocura i les xarxes de suport

Resulta imprescindible cuidar el teu propi benestar emocional a partir de conductes d’autocura i mantenir xarxes de suport social (amics, família…) fora de la relació, amb la finalitat de poder abordar i posar límits a les esgotadores demandes del narcisisme dins la relació de parella.

Realitzar una avaluació de la relació

És necessari considerar la possibilitat de posar fi a la relació si la teva salut mental i emocional està greument compromesa.

Aquests cinc punts solen treballar-se a teràpia, tant individual com de parella. En efecte, la teràpia de parella constitueix una eina molt eficaç per tal d’abordar el narcisisme. A teràpia, es proporciona un entorn segur on treballar l’empatia i la comunicació en parella i definir límits, a més d’aprendre a identificar patrons de conducta destructius i oferir pautes per enfrontar-los.

En resum, tractar el narcisisme en la parella sol requerir de temps i compromís, sempre quan la persona narcisista desitgi cercar suport i mostri disposició a millorar la relació. En aquest escenari, és especialment important aprendre a identificar els senyals de narcisisme en parella.

Si després de llegir aquest article, et sents identificat/da o et trobes involucrat/da en una relació de parella que t’està resultant difícil gestionar, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Referències bibliogràfiques

Day, N.J.S., Townsend, M.L. & Grenyer, B.F.S. (2022). Living with pathological narcissism: core conflictual relational themes within intimate relationships. BMC Psychiatry 22, 30. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03660-x
Janusz, B., Bergmann, J.R., Matusiak, F. & Peräkylä, A. (2021). Practices of claiming control and independence in couple therapy with narcissism. Front. Psychol. 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.596842
Ronningstam, E. & Weinberg, I. (2023). Narcissistic personality disorder: patterns, processes, and indicators of change in long-term psychotherapy. Journal of Personality Disorders, 37 (3). https://doi.org/10.1521/pedi.2023.37.3.337

Laura N. Roza Amengual
Psicòloga Col. Nº B-02389