871 512 446 - 640 728 808 info@psicologiasexologiamallorca.com
Instituto Psicología-Sexología Mallorca - C/ Costa de les Germanetes, 6, 2n B. 07010 Palma de Mallorca
Visita també ...

Psicooncologia

La teràpia en psicooncologia abarca el suport, l’assessorament i l’atenció psicològica a aquelles persones amb càncer i als seus familiars, durant tot el procés oncològic, fins i tot posteriorment a l’alta mèdica.

El procés oncològic afecta cada persona de diferent manera; és per això que el suport psicològic, l’assessorament o l’atenció per part d’un / a professional de la psicologia pot ser útil en aquests casos, ja sigui per la pròpia persona que pateix la malaltia o per als seus familiars, que poden no saber gestionar una situació com aquesta. Així, a través de les eines pertinents, poden suportar molt millor el procés, adaptant-se saludablement als canvis que van apareixent i reduint el màxim possible la càrrega de patiment.

Els temes més comuns que treballem des de la psicooncologia són:

Resolució de dubtes a nivell psicològicProblemes d’autoestima i imatge corporal, a causa de seqüeles de la malaltia o dels tractaments
Dificultats d’adaptació a la malaltia i al seu / s tractament / sPautes de comunicació amb els familiars
Maneig d’emocions en el curs de la malaltia (ansietat, estat d’ànim …)Sobrecàrrega del cuidador

Aquestes són algunes de les consultes més freqüents en aquesta àrea. No obstant això, són molts els aspectes que poden portar-nos a buscar ajuda. Si el teu motiu de consulta no es troba aquí però creus que podem ajudar-te, pots posar-te en contacte amb nosaltres directament i fer la teva consulta, de manera que puguem dir-te amb més exactitud si podem ajudar-te o on podries acudir.

Open chat