871 512 446 - 640 728 808 info@psicologiasexologiamallorca.com
Instituto Psicología-Sexología Mallorca - C/ Costa de les Germanetes, 6, 2n B. 07010 Palma de Mallorca
Visita també ...

Teràpia EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

L’abordatge terapèutic d’EMDR és una eina molt útil per a diferents problemàtiques. El seu enfocament facilita la comprensió i el tractament més profund i complex d’aquells casos que així ho requereixin. La seva eficàcia es basa en la detecció dels esdeveniments més destacats (siguin puntuals o repetits en el temps) de la història vital que estan inflüint en els símptomes que es volen treballar; i en el seu tractament, mitjançant un protocol que inclou estimulació bilateral (ocular, auditiva o tàctil), ja que aquest element terapèutic afavoreix el reprocessament d’aquests records i redueix el seu efecte en el present.

Aquests són alguns dels temes en què et podem ajudar amb aquest abordatge:

Problemes d’ansietatEsdeveniments traumàticsProblemes relacionats amb l’afecció
Dificultats en la regulació emocional (gestió de les emocions)
Dificultats en les relacions socials Dependència emocional
PorsEstrès posttraumàticBullying
Baix estat d’ànim Control de la ira Inseguretat
Agorafòbia   DespersonalitzacióBaixa autoestima
Desrealització   Canvis bruscs de l’estat d’ànim Trastorns dissociatius
Abús sexualMaltractaments  Mobbing
ObsessionsAversió al sexeRelacions tòxiques

Aquestes són algunes de les consultes més freqüents en aquesta àrea. No obstant això, són molts els aspectes que poden portar-nos a buscar ajuda. Si el teu motiu de consulta no es troba aquí però creus que podem ajudar-te, pots posar-te en contacte amb nosaltres directament i fer la teva consulta, de manera que puguem dir-te amb més exactitud si podem ajudar-te o on podries acudir.

Open chat