871 512 446 - 640 728 808 info@psicologiasexologiamallorca.com
Instituto Psicología-Sexología Mallorca - C/ Costa de les Germanetes, 6, 2n B. 07010 Palma de Mallorca
Visita també ...

Política de privacitat

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 7 de setembre de 2018.

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web www.psicologiasexologiamallorca.com juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.
INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que un usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, a l’accedir-hi, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Qui és el responsable de l’tractament de les teves dades?
Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable de l’Arxiu, les dades que s’indiquen a continuació:

INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., NIF: E-57914731
Domicili: C / Sant Miquel, 68a, 5è. 07002 Palma
Tel: 871.512.446
Contacte: info@psicologiasexologiamallorca.com
Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la pàgina web, INSTITUT PSICOLOGIA-SEXOLOGIA MALLORCA C.B. recopilarà informació referent a:

Adreça IP.
Versió de navegador.
Sistema operatiu.
Durada de la visita o navegació per la pàgina web.

La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres productes i / o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicades a tercers.

Registre de l’usuari a la pàgina web / Enviament de formularis

Per accedir a determinats productes i / o serveis, com la sol·licitud de cita prèvia, cal que l’usuari empleni un formulari. Per això, en el formulari de registre, es demanen una sèrie de dades personals. Les dades són necessaris i obligatoris per dur a terme tal registre. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre.
En aquest cas, les dades de navegació, s’associaran als de registre de l’usuari, identificant a el mateix usuari concret que navega per la pàgina web. D’aquesta manera, es podrà personalitzar l’oferta de productes i / o serveis que, al nostre criteri, més s’ajusti a l’usuari.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades de INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B. juntament amb l’historial d’operacions realitzades pel mateix, i s’emmagatzemaran en les mateixes mentre no s’elimini el compte de l’usuari registrat. Un cop eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que accedeixin o alterin els mateixos, per tal de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculats a les transaccions realitzades es mantindran llevat que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts.
En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d’informació, la legitimació de l’tractament és el consentiment de l’afectat.

Les finalitats de l’tractament, seran les següents:

 1. Gestionar el teu accés a la pàgina web.
 2. Gestionar la compra dels productes i / o serveis posats a la seva disposició a través de la pàgina web.
 3. Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds, compres i / o reserves.
 4. Respondre a la teva sol·licitud d’informació.
 5. Gestionar totes les utilitats i / o serveis que ofereix la plataforma a l’usuari.

Així, us informem que podrà rebre comunicacions via email i / o al telèfon, amb la finalitat d’informar de possibles incidències, errors, problemes i / o estat de les teves sol·licituds.

Per a l’enviament de comunicacions comercials, es demanarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d’un link i / o adreça de correu electrònic.

Si ets algun dels següents col·lectius, consulta la informació desplegable:

Conctactos de la web o del correo electrónico

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a l’contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.
Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o checkbox amb la següent fórmula, per poder enviar la informació: “□ He llegit i accepto la Política de privacitat.”

Pacientes

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Gestionar la relació contractual i la prestació dels serveis sanitaris sol·licitats
 • Tractament de les dades de salut de l’pacient, inclosos els facilitades directament i voluntàriament i que permetin fer un seguiment de l’evolució de l’pacient durant la prestació de servei.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals i obligacions fiscals i comptables.
 • Gestionar el cobrament en el compte que s’indiqui a l’efecte i amb caràcter indefinit, en tant continuïn les relacions entre ambdues parts, mitjançant els rebuts corresponents a l’pagament dels serveis prestats.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és el teu consentiment i l’execució d’un contracte.

Clientes

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Elaboració de l’pressupost i seguiment de la mateixa mitjançant comunicacions entre les dues parts.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és el teu consentiment i l’execució d’un contracte.

Proveedores

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o, si no el teu consentiment a l’contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

Contactos redes sociales

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i d’acord amb les seves polítiques de privacitat:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter http://twitter.com/privacy

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?
Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida a l’tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens deixis seguint-nos, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.
Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d’informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

Demandantes de empleo

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Organització de processos de selecció per a la contractació d’empleats.
 • Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teva candidatura.
 • Si ens has donat el teu consentiment, l’hi podrem cedir a entitats col·laboradores o afins, amb l’únic objectiu d’ajudar-te a trobar feina.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal és el teu consentiment inequívoc, a l’entregar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que anem a fer.

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?
El currículum serà emmagatzemat durant el termini d’un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

RRHH

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Gestió de la relació laboral i de l’expedient de treballador.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
 • Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
  Control horari a través del sistema de control d’accés mitjançant empremta / targeta (si es dóna el cas).
 • Gestió de les assegurances col·lectius / pla de pensions de l’entitat.
 • Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l’interessat.

Incloem dades personals de terceres persones?
No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?
No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstente de facilitar si no tens aquesta edat.

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens ha facilitat.
 • Si fem comunicacions comercials hauran estat prèviament i expressament autoritzades per tu.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l’estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?
INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l’usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets a això si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l’elaboració de perfils?
Per tal de poder oferir productes i / o serveis d’acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d’usuari, podrem elaborar un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
A les societats que componen el grup INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B.
Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament de l’servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats de l’tractament necessaris per a l’execució de l’acord.
En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.
En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l’activitat de INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web de INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B.
Transferències internacionals.
En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., només es realitzaran a entitats sota l’habilitació d’l’acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https: //www.privacyshield. gov / welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d’acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan hi hagi un habilitació legal per realitzar la transferència internacional.

Què Drets tens?

 • A saber si estem tractant les teves dades o no.
 • A accedir a les teves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, se’ls podem enviar a el nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
 • Si modifiqueu alguna dada, t’agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats.

Vols un formulari per a l’exercici de Drets?

 • Tenim formularis per a l’exercici dels teus drets, pídenoslos per email o si ho prefereixes, pots fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
 • Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia de l’DNI.
 • Si et representa algú, has adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a la direcció de l’Responsable a l’inici d’aquest text.
 • Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s’ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre per INSTITUTO PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA MALLORCA C.B., és d’un mes, a comptar de l’efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.

Tractem COOKIES?
Si fem servir un altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies a l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb nosaltres.
Un cop et desvincules, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.
Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat olicite la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives al teu compra o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.

Open chat