en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Psicologia General Sanitària: Abasta l’avaluació, el diagnòstic i el possible tractament d’aspectes relacionats amb la salut i el benestar psicològic de la persona.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Dol: Atenció psicològica especialitzada en el procés d’adaptació emocional posterior a una pèrdua significativa: acompanyament i/o teràpia.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Sexologia: L’objectiu d’aquest tipus de teràpia és aprendre a conèixer-nos millor (a nosaltres mateixos/es i a les altres persones), estimar-nos més, acceptar-nos, acceptar l’altra persona i poder viure i expressar els nostres desitjos sense culpa, sense risc i amb satisfacció.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Psicooncologia: Suport, assessorament i atenció psicològica a aquelles persones amb càncer i els seus familiars, durant tot el procés oncològic, fins i tot posteriorment a l’alta mèdica.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Teràpia de parella: Consisteix en l’atenció psicològica a parelles que passen per moments difícils i no saben com afrontar o resoldre els conflictes i dificultats que apareixen o afecten a la relació de parella.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Problemes d’adaptació: Suport i assessorament davant els símptomes psicològics generats com a resposta a un canvi (esperat o inesperat) o davant la dificultat per adaptar-se a una situació determinada.en-q-podemos-el mas para desplegar

en-q-podemos-ayudarte-marcador de puntos Coaching: Acompanyament a aquelles persones que vulguin conèixer-se millor, optimitzar el seu benestar i aconseguir objectius concrets.en-q-podemos-el mas para desplegar

 

FullSizeRender