TERÀPIA DE PARELLA: PODEM SALVAR LA NOSTRA RELACIÓ?

A consulta acudeixen sovint parelles que decideixen posar solució als seus problemes. Aquests problemes es donen per diversos motius: convivència, fills/es, falta de comunicació, dificultats a l’hora d’expressar sentiments, discussions, etc. No obstant això, tot i ser cada vegada més comú, hi ha falta d’informació sobre aquest tipus de teràpies.

 

Què és la teràpia de parella?

La teràpia de parella és un tipus de teràpia que es centra en els patrons disfuncionals de relació entre els dos membres.

Per a poder determinar i contextualitzar els problemes que s’estan donant a la relació, és important realitzar una avaluació exhaustiva, tant de cada membre de la parella com de la relació en si, per després planificar el tractament més adequat.

Cal tenir en compte que la teràpia de parella està dirigida a que cada un dels membres de la parella es senti millor amb ell/ella mateix/a i, posteriorment, junts/es puguin posar solució als seus conflictes. No obstant això, és important saber que la teràpia de parella, encara que inicialment estigui enfocada a solucionar els conflictes i problemes de la parella, en ocasions pot donar lloc al fet que la parella decideixi que és millor la separació. Això pot resultar sorprenent però hem de recordar que la prioritat mai deixa de ser que els membres de la parella estiguin el millor possible, encara que sigui separats/des. Per tant, la finalitat no és únicament solucionar els problemes, sinó que també pot ser contemplar l’opció de separar-se sense conflictes.

6

 

Quan acudir a teràpia de parella?

Les parelles solen acudir a consulta quan presenten un malestar significatiu o insatisfacció en la seva relació, independentment de quina sigui la causa. En aquests casos, és recomanable acudir a consulta quan hi ha un malestar que no sabem manejar o quan hem intentant posar-li solució per nosaltres/as mateixos/es i no ha funcionat.

I si un dels dos membres no vol anar a consulta?

Pot donar-se que un dels membres de la parella no vulgui anar a teràpia. En aquests casos, és possible treballar individualment només amb la persona que acudeix a consulta, i no en parella, abordant aspectes personals que puguin estar interferint en la relació, per exemple la presa de decisions o els nivells d’ansietat, entre d’altres.

Què es fa a la teràpia de parella?

Com abans esmentàvem, el primer que es realitza és un procés d’avaluació tant dels membres de la parella com dels patrons de relació entre ells. És important conèixer quins són els conflictes que es donen, què els està causant, com s’estan mantenint i per què. En ocasions, inicialment o simultàniament a la teràpia de parella, es treballen alguns aspectes a nivell individual que puguin estar interferint en la relació.

2

Posteriorment, s’ofereixen eines per a poder solucionar els conflictes que fins ara es vinguessin donant; per exemple, de comunicació, foment de l’empatia, de canvi de pensament, d’autocontrol, entre d’altres. Una vegada iniciat el tractament, és convenient assimilar que aquest durà un temps d’aprenentatge. El/La terapeuta farà un seguiment del procés, fins que es doni una millora i s’assoleixin els objectius, moment en el qual finalment es donarà l’alta.

La teràpia de parella funciona?
El pronòstic de la teràpia és bo si la parella que acudeix a consulta és conscient del procés que va a iniciar, si tots dos/dues estan motivats/des i compleixen amb les tasques que es pauten, és a dir, si són adherents al tractament. No obstant això, el pronòstic no és bo si la parella que acudeix a consulta ho fa com a última opció, a la vora de la ruptura i sense motivació ni implicació suficients. Per tant, hi ha més probabilitats d’èxit si a l’inici de la teràpia la parella no ha arribat a un desgast emocional previ.

Si creus que hi ha problemes a la vostra relació de parella, teniu dificultats per posar fi als vostres conflictes o creieu convenient una millora en alguns aspectes de la vostra relació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Posted in Blog, Sin categoría.