Introducció a la Psicooncologia: Comunicació en situacions difícils

Acostament a la Psicooncologia i aprenentatge teòric-pràctic d’estratègies de comunicació per a situacions difícils, com donar males notícies.

La Psicooncologia, especialitat de la Psicologia, és un camp relativament nou la influència del qual augmenta en els últims anys donada la seva àmplia utilitat en millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen càncer i els seus familiars; i alhora, és un context en què habitualment es donen situacions comunicatives difícils que, a vegades, escapen a les habilitats de familiars, amics i professionals. Aquest curs pretén augmentar aquests coneixements i habilitats, per a una millor aplicació en aquestes situacions i amb aquesta població.

Continguts:

  • Introducció teòrica de la Psicooncologia.
  • El procés de càncer: implicacions mèdiques i psicològiques.
  • El procés de comunicació: tipus, habilitats i pautes de comunicació.
  • Comunicació en situacions difícils.
  • Pràctica mitjançant role-playing.

 

Durada del taller: 20 hores

Destinataris: Població general interessada en el tema, i especialment, professionals i estudiants de professions sanitàries.

Lloc de realització del taller: Institut Psicologia-Sexologia Mallorca. Carrer Sant Miquel, 68A, 5è (Palma de Mallorca).

Tutora del curs: Paola Obrador. Psicooncòloga.

Preu: 60 €

Tornar a Formació…

Posted in Cursos.